وبلاگ

  • راهکارهایی برای داشتن موهای ضخیم تر و بلند تر

    راهکارهایی برای داشتن موهای ضخیم تر و بلند تر

    نازک شدن موها مشکل شایعی است که علل مختلفی دارد. رژیم غذایی، الودگی هوا و بی توجهی به موها سبب بیماري مو و پوست سر ميشود . ولی راه‌های زيادي براي نگهداری از پوست سر و مو وجود دارد که هر روز از طرف متخصصان توصیه ميشود .

    چند راهکار برای ضخیم شدن و بلند شدن بیشتر موها برای شما آورده ایم:

    ۶ تیر، ۱۳۹۸ ادامه مطلب